Kurumsal

İlyada Harita Fotogrametri Ltd Şti olarak biz kimiz ve refaranslarımız

İlyada Harita Fotogrametri Ltd. Şti ;  Fotogrametrik halihazır harita yapımı, fotogrametri, ilyada fotogrametri fotogrametrik halihazır harita üretimi üzerine faaliyet göstermektedir.
Firmanın faaliyet alanları şöyledir.
Fotogrametrik Nirengi ölçümü ve blok dengelemesi
Renkli hava fotoğraflarından her ölçekte Sayısal Harita üretimi ( 1/25000, 1/5000, 1/1000 )
DTM-DEM (Sayısal Yükseklik Modeli) üretimi
Ortofoto harita üretimi
Fotomozaik görüntüleri üretimi
Uydu görüntülerinden faydalanarak Sayısal Harita üretimi
Uydu görüntülerinden Ortofoto, Ortomozaik ve TrueOrtho üretimi
Uydu görüntüleri yardımıyla sayısal görüntü işleme, görüntü zenginleştirme ve sınıflandırma uygulamaları
Stereo Uydu görüntüleri yada Hava Fotoğraflarından DEM üretimi ve Editi
Meşcere Haritası Yapımı
İHA fotogrametrik harita
İmar Uygulamaları
İlyada Harita Ltd. Şti. HAVRAN
 
İlyada Harita Ltd. Şti. EDREMİT


E-posta:ilyadaharita@gmail.com

TEL (1):0 (266) 4324191

TEL (2):0 (266) 3736828 (FAX)

TEL (3):0 (532) 2258668

 

EDREMİT MERKEZ: Cumhuriyet Meydanı Hürriyet Caddesi 5/11 Edremit / BALIKESİR

HAVRAN ŞUBE: Mescit Mh. 15003 sk. No:12/3  Havran / Balıkesir
fotogrametrik halihazır harita yapımı, www.ilyadaharita.com.tr
Balıkesir Fotogrametrik halihazır harita yapımı, fotogrametri, ilyada fotogrametri fotogrametrik halihazır harita üretimi
Fotogrametrik Nirengi ölçümü ve blok dengelemesi
Siyah-Beyaz ve renkli hava fotoğraflarından her ölçekte Sayısal Harita üretimi
DTM-DEM (Sayısal Yükseklik Modeli) üretimi
Ortofoto harita üretimi
Fotomozaik görüntüleri üretimi
Uydu görüntülerinden faydalanarak Sayısal Harita üretimi
Uydu görüntülerinden Ortofoto, Ortomozaik ve TrueOrtho üretimi
Uydu görüntüleri yardımıyla sayısal görüntü işleme, görüntü zenginleştirme ve sınıflandırma uygulamaları
Stereo Uydu görüntüleri yada Hava Fotoğraflarından DEM üretimi ve Editi
İfraz tevhit, Parselasyon
HUS, Plankote Bina ve Arazi Aplikasyonu
Vaziyet Planı , Cins Değişikliği
Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti
Halihazır Harita Yapımı
İmar Uygulamaları
Tarama - Vektörizasyon
Bilgi Sistemleri
Kamulaştırma
Yol Projeleri
Toplulaştırma
İçme Suyu / Kanalizasyon Boru Hattı Projelerin yapmakta olup işletmemiz büyük harita şirketleri grubunda yer almaktadır.

 
İlyada Harita Mühendislik Hizmetleri, inşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak yapmış olduğumuz işler bazıları; 

Balıkesir ili Havran ilçesi ve Temaşalık mahallesi 1/1000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita yapım işi
Balıkesir ili Havran ilçesi Büyükdere mahallesi 1/1000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita yapım işi
 
Balıkesir ili Bandırma ilçesi eski askeri alan bölgesi 1/1000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita yapım işi

Soma Nitromak halihazır harita yapım işi
 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğü
Balıkesir Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi, Baltok 18.madde Uygulaması
 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğü
Balıkesir ili Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi'ne ait Atandros Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı'nı Kapsayan
Bölgede Fotogrametrik yöntemle üretilen 1/1000 ölçekli Halihazır Harita Yapım işi
 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi , İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğü
Balıkesir ili Havran ilçesi Küçükşapçı Mahallesi, Döngel Mevkii'ne ait Fotogrametrik Yöntem ile üretilen
1/1000 ölçekli Halihazır Harita Yapım İşi
  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi , İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğü
Balıkesir ili Havran ilçesi Eseler Mahallesi'ne ait Fotogrametrik Yöntem ile üretilen
1/1000 ölçekli Halihazır Harita Yapım İşi
Atandros Antik Kenti 1/1000 ölçekli fotogrametrik Halihazır Harita Yapım İşi
Kocadağ Tanıtım Filmi
 Balıkesir İli Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi'ne ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita 
Yapım İşi
 
iha emlak tanıtımı Balıkesir ili Havran ilçesi Kalabak Mahallesi
iha ile gayrimenkul tanıtımı ( Balıkesir ili Havran ilçesi Karalar Mahallesi )
iha emlak ve gayrimenkul tanıtımı Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Pelitköy mahallesi
Balıkesir İli Edremit ilçesi Kızılkeçili Köyü 18. Madde Uygulaması 
Balıkesir Karesi ilçesi 2. Kayabey Mahallesi BALTOK 18.Madde Uygulaması Yapım İşi
Balıkesir İli Edremit İlçesi Güre Belediyesi 18. Madde Uygulaması 
Balıkesir İli Edremit İlçesi Akçay Belediyesi 18. Madde Uygulaması 
Balıkesir İli Havran  İlçesi Havran Belediyesi 18.Madde Uygulaması
İzmir İli Bergama ilçesi Altınkoza Altın İşletmesi Havran Küçükdere Maden Ocağı hali hazır harita yapım işi
İzmir İli Bergama İlçesi Altınkoza Altın İşletmesi Bergama Altın Maden Ocağı 
İl Çevre Orman Müdürlüğü Balıkesir merkez Değirmen Boğazı Mesire yeri Halihazır Harita yapım işi 
İl Çevre Orman Müdürlüğü Balıkesir İli İvrindi ilçesi Necati Sezgin piknik alanı
İl Çevre Orman Müdürlüğü Balıkesir İli Edremit İlçesi Zeytinli İlçesi Hasan Boğuldu piknik alanı Halihazır harita yapım işi
İl Çevre Orman Müdürlüğü Balıkesir İli Edremit İlçesi Güre Pınarbaşı piknik alanı halihazır harita yapım işi
İl Çevre Orman Müdürlüğü Balıkesir İli Ayvalık ilçesi paşalimanı Halihazır harita yapım
İl Çevre Orman Müdürlüğü Balıkesir İli Edremit İlçesi Sarıkız tepesi Türkmen Yaylası Halihazır Harita yapım işi 
Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Kapalı Cezaevi Halihazır Harita Yapımı işi 
Çanakkale ili Yenice ilçesi ve Beldeleri İmar Uygulaması 
Manisa ili Soma ilçesi beldeleri İmar Uygulamaları 
Balıkesir ili Havran İlçesi konut amaçlı mevzii imar planına esas Halihazır Harita yapımı
Balıkesir Havran ilçesi Kocadağ Köyü konut amaçlı mevzii imar planı esas Halihazır harita yapım işi 
Çanakkale ili Yenice ilçesi Hamdibey Asar Göleti kamulaştırma haritaları yapım işi
Çanakkele ili Yenice İlçesi, Kalkım Beldesi şehir merkezi 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita yapım işi.
Çanakkale ili Yenice İlçesi Kalkım Beldesi, 1/1000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita yapım işi
Fotogrametri
eski yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+çizim+ölçme) kelimelerinden oluşan ve ışık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir.
Fotogrametri anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmemektedir. Fotogrametri anabilim dalı'nın araştırma ve eğitim konularından bazıları şunlardır:
Fotogrametri
Uzaktan algılama
Görüntü işleme
Lazer tarayıcılar (yersel ve havadan)
Hava kameraları (klasik ve dijital)
Sensör tabanlı mekansal veri üretimi
Görüntü bazlı mekansal veri analizi
Radar verilerinin işlenmesi ve analizi
Mekansal nesne çıkartımı
Ölçme tekniği[değiştir
Uygarlık ilerledikçe ve insanlar arasındaki ilişkiler arttıkça, mülkiyet kavramının önemi anlaşılmış ve insanlar sahip oldukları arazileri ölçme gereksinimi duymuşlardır. Türkiye'de önceleri kadastro haritaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayan ölçme tekniği, günümüzde tüm meslek disiplinlerinin gereksinimi olan bir dal haline gelmiştir.
Teknolojideki değişime paralel olarak sürekli gelişen uydu bazlı konum belirleme sistemleri (GPS) ve uygulamaları, yatay ve düşey jeodezik kontrol ağları tesisi, mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri, yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi, hidrografik ölçmeler, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, tünel projeleri ve uygulamaları, v.b. Ölçme Tekniği Anabilim Dalının çalışma alanlarıdır.
 Çanakkale ili, Yenice ilçesi 1/1000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ( Başkoz Köyü )
Kartografya
Kartografya anabilim dalı, coğrafi/mekansal verilerin/bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, sunumu, görselleştirilmesi, yönetimi ve harita tasarımı, üretimi ve çoğaltımı üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Kartografya'nın başlıca çalışma konuları;
Topografik kartografya
Tematik kartografya
Harita tasarımı ve üretimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Mekansal Bilişim (jeoenformatik)
Mekansal veri tabanları
Genelleştirme ve çok ölçekli mekansal gösterim
Coğrafi görselleştirme ve sanal gerçeklik
Web CBS ve kartografya
Mobil CBS ve kartografya
Konum temelli servisler
Mekansal veri/bilgi modelleme, işleme ve analiz teknikleri
Sayısal arazi ve yükseklik modelleri
Harita projeksiyonları
Mekansal Veri Altyapısı
Fotogrametrik Nirengi ölçümü ve blok dengelemesi
Siyah-Beyaz ve renkli hava fotoğraflarından her ölçekte Sayısal Harita üretimi
DTM-DEM (Sayısal Yükseklik Modeli) üretimi
Ortofoto harita üretimi
Fotomozaik görüntüleri üretimi
Uydu görüntülerinden faydalanarak Sayısal Harita üretimi
Uydu görüntülerinden Ortofoto, Ortomozaik ve TrueOrtho üretimi
Uydu görüntüleri yardımıyla sayısal görüntü işleme, görüntü zenginleştirme ve sınıflandırma uygulamaları
Stereo Uydu görüntüleri yada Hava Fotoğraflarından DEM üretimi ve Editi

Havran Çevre Yolu fotogrametri halihazır yapımı
Referanslar: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Havran Belediyesi, Balıkesir Edremit Belediyesi, Nitromak, Milli Parklar, Aksu Madencilik
 
 

 
 
Fotogrametri Operatörü Kıymetlendirme
 
 Sayısal Ortofoto üretimi

 

 
 Edremit Güre Liman Projesi 1/1000 ölçekli fotogrametrik ortofoto projesi
Dursunbey Fotogrametrik 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita üretimi

 
 

 
 Yüksek çözünürlük ortofoto ve yüksek hassasiyet halihazır haritalar üretiyoruz.
 
  
 etiketler;
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Harita Büro, Bandırma ilçesi Eski Askeri Alan 1/1000 ölçekli fotogrametrik harita üretimi uçuş planı yapılması, fotoğrafların dengelenmesi, stereo çizim alanı oluşturulması , proje çizim aşaması, ortofoto oluşturma aşaması, plotter çıktı işlemleri, phase one fotogrametri
Google Adwords kelimeleri: fotogrametri, ilyada fotogrametri, ilyada harita, fotogrametrik halihazır harita, fotogrametri halihazır, fotogrametri teknikleri, fotogrametri işi, Ankara fotogrametri, Ankara Fotogrametri Firmaları, Fotogrametrik ihale, Fotogrametrik ihale şartnamesi, Fotogrametrik harita, Fotogrametrik ihale sözleşme, Meşcere Haritası Yapımı, Meşcere Haritası İhale, fotogrametri işi, fotogrametri ihale, Ankara harita firmaları, haritacılık şirketleri
 Fotoğraf Galerisi