Haberler

Balıkesir ili Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Fotogrametrik halihazır harita çalışmaları bitmiştir.


Balıkesir ili Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Fotogrametrik halihazır harita çalışmaları bitmiştir.

Balıkesir ili Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Fotogrametrik halihazır harita çalışmalarımız bitmiştir.

 


Fotogrametrik halihazır harita yapım aşamaları

Uçuş Planı Hazırlanması

 

fotogrametri kamera kalibrasyon ayarlarının işlenmesi, eğer fotoğraflar fotogrametrik kameralardan çekilmiş ise kameranın kalibrasyon değerleri olduğu gibi girilir.

GPS-IMU_UCXp_HAVRAN_buyukdere_TM27 ( GPS IMU DEĞERLERİNİN İŞLENMESİ )

Hava nirengi dengeleme işlemlerinin yapılması

fotogrametrik projenin cd ortamında hazırlanması

 

 

Büyükdere mahallesi 2. blok hava nirengi dengelemesi

Dengeleme Raporu

Bu sayfayı paylaş